Text

  • Studieort Digitalt
Datum
  • 2020-10-29 10:00

Inkludera Mera - Att främja barn och ungas psykiska hälsa

I år tar Inkludera Mera ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sänds i form av ett antal TV-program. Det drygt timmeslånga programmet kommer att bestå av gäster i studion, intervjuer och förinspelade reportage.

Logga inkludera mera

Vi hör ständigt att fler mår dåligt, men samtidigt har vi blivit bättre på att prata om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Kunskapen om olika sjukdomar, funktionsvariationer och orsaker till depressioner och nedstämdhet är i dag betydligt större än för bara några decennier sedan. Det är i dag heller inte lika skamfyllt att må dåligt och be om hjälp som tidigare. Samtidigt som det blir bättre måste vi fundera på om det finns andra vägar att få hjälp innan situationen gått så långt så att det behövs kontakt med psykiatrin. Därför ställer vi oss frågan: Vilka faktorer är det som främjar psykisk hälsa hos barn och unga?

Charlie Eriksson, Aldrig ensam

Efter att han själv har lidit av psykisk ohälsa i form av depression och panikångest som resulterade i flertalet självmordsförsök fann Svenska hjältar nominerade Charlie motivationen att börja inspirera och motivera andra. Han lär dig att upptäcka varningstecknen.

Mia Heikkilä, docent i pedagogik

Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik vid Åbo Akademi. I vår studio pratar hon om ungas psykiska hälsa med ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Elin Löfvendahl, Lead project manager, ABB

Både vår vardag och arbetsplats förändras i rasande hastighet i och med teknikens frammarsch. Elin pratar om framtidens digitala verklighet och vad den innebär för våra barn och unga.

Daniel Nordström, chefredaktör VLT

Samhällsförändring kopplat till barn och ungas hälsa. När vi pratar barn och ungas livsvillkor så har lokalmedia ett relevant perspektiv

Linnea Hasslin & Lydia Ersberg, utvecklingsledare Välfärd och Folkhälsa, Region Västmanland

Faktorer som påverkar hälsa och ohälsa hos barn och unga utifrån kunskapsrapport om Psykisk hälsa.

Anmäl dig

Eventet är kostnadsfritt

Anmäl dig