Text

  • Studieort MDH Västerås
Datum
  • 2020-10-22 13:15–16:00

Exjobbsdagen i Västerås - uppdragsgivare

Exjobbsdagen är ett gyllene tillfälle att presentera dig själv och din verksamhet. Dagen riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor. På plats på campus får du tillfälle att berätta vad du vill ha hjälp med och träffa studenter med den typ av kompetens din verksamhet behöver.

Dagen riktar sig till följande utbildningsområden:

  • teknik (inriktning byggnadsteknik, datavetenskap, inbyggda system, energiteknik, industriell ekonomi, nätverksteknik, process- och resursoptimering, robotik eller programvaruteknik)
  • tillämpad matematik (inriktning teknisk matematik eller finansiell matematik)
  • företagsekonomi (inriktning marknadsföring, management/organisation, redovisning och ekonomistyrning)
  • beteendevetenskap (inriktning psykologi, sociologi eller pedagogik)

Exjobbsdagar

Exjobbsdagarna är ett gyllene tillfälle att presentera dig själv och din verksamhet.

Läs mer