Text

  • Studieort MDH Eskilstuna, sal A2-004
Datum
  • 2020-11-24

Slutkonferens: HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Efter fyra års forskning så är det dags för slutrapportering av HV3D-projektet. Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i din organisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.

Tema för konferensen

Konferensen har mål att besvara nedanstående frågor:

  • Vad finns för beslutsstöd och hur kan kostnader för att implementera nya hjälpmedel och välfärdsteknik i vård och omsorg och hur kan dessa beräknas?
  • Hur ska organisationer/strukturer se ut för att för bästa resultat vid införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik?
  • Vad ger dessa hjälpmedel och välfärdsteknik för individuella värden för användarna (patient/brukare, anhöriga och personal) vad gäller till exempel trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande?

Resultat från andra forskningsprojekt inom området hälso- och välfärdsteknik kommer också att presenteras.

Finansiärer

Sveriges landstings och kommuners nationella hjälpmedelschefs nätverk, Samhällskontraktet, Region Sörmland och Sparbankstiftelsen Rekarne.

Anmälan

Anmälan öppnar under våren 2020.

Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver MDH, Eskilstuna​ kommun, Västerås stad, Region Sörmland och ​ Region Västmanland en nära samverkan kring ​ forskning och utveckling. ​

Läs mer

Kontaktinformation

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

+4616153469

christine.gustafsson@mdh.se