Text

  • Studieort Sal Zeta, MDH Västerås och digitalt via Zoom
Datum
  • 2020-11-03 13:00

Damir Bilic försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Damir Bilic vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 3 november 2020 klockan 13:00, MDH Västerås, sal Zeta och digitalt (Zoom).

Titel: “Managing variability in SysML models of automotive systems”.

Serienummer: 295.

Betygsnämnden utgörs av docent Thorsten Berger, Chalmers, professor Ina Schaefer, TU Braunschweig och adjungerad professor Magnus Larsson, ABB Robotics.

Docent Thorsten Berger, Chalmers, har utsetts till opponent.

Reserv är professor Andreas Ryve, MDH.

Sammanfattning

Nya och snabba förbättringar i alla teknologiska domäner har gett en rad av utmaningar för utvecklare av mjukvaruintensiva system. Ta fordonsindustrin som exempel. Bilar är komplexa system, en enda bil kan innehålla mycket komplexa mekaniska, elektriska och elektroniska system på samma gång. Dessutom kan dessa system komma i många olika konfigurationer. Till exempel kan en kund vilja välja mellan att installera en diesel-, bensin- eller elmotor, eller rent av en hybrid av dem, i samma bilmodell. För att inte tala om alla de alternativ som finns för komfort, stil eller elektroniska tilläggssystem såsom autopilot.

För att hantera komplexiteten och variationen av sådana mjukvaruintensiva system utforskar organisationer ofta modell-baserade tekniker för sin utveckling. En sådan teknik är modellbaserad systemutveckling, där ett gäng modeller tas fram för planering, design, analys och dokumentation av mjukvaruintensiva system. Variabilitet är en faktor som ofta förbises i modellbaserad systemutveckling. Produktlinjeteknik används idag för utvecklingen av dessa högkonfigurerbara system, men inte nödvändigtvis tillsammans med modeller.

Denna avhandling fokuserar på hanteringen av variationer i modellbaserad systemutveckling. Vi har utforskat kombinationen av modellbaserad systemutveckling och produktlinjeteknik. Arbetet började med en utvärdering av de existerande verktygen som används för att hantera variationer av motorsystem på Volvo Construction Equipment. Dessutom utvärderade vi hur modellbaserad produktlinjeteknik påverkar olika faser av utvecklingsprocessen på Volvo CE, och försökte fastställa konsekvenserna för kravhantering, under bland annat design och testning. Under dessa studier identifierade vi ett flertal brister inom de verktyg och metoder som finns tillgängliga. Ofta upptäcktes variabilitetsrelaterade problem i produkten inte förrän under de senare faserna av utvecklingsprocessen. Avslutningsvis, för att ta itu med de identifierade utmaningarna har vi i avhandlingen utvecklat ett tillvägagångssätt för att identifiera variabilitetsrelaterade motsägelser i systemmodeller under systemutveckling.

Kontaktinformation

Doktorand

Damir Bilic

+4621101568

damir.bilic@mdh.se