Text

  • Plats MDH Eskilstuna (Nya byggnanden. Lokal meddelas senare)
Datum
  • 2020-03-30 16:00 – 18:00

Boksläpp: Estetiska uttrycksformer i teori och praktik

Välkommen till boksläpp för antologin Estetiska uttrycksformer i teori och praktik. Redaktör Anna Ehrlin, docent i pedgogik presenterar boken tillsammans med medförfattare (Helena Lund, Berit Westin, Loona Aulik, Karl Asp, Carina Kindahl, Gunilla Karlsson-Pyk). Vid eventet ges också förslag på hur huvudmän kan använda boken för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik handlar om hur lärare och blivande lärare för barn i förskola och grundsko¬lans lägre stadier i sitt arbete kan använda sig av olika slags estetiska uttryck. Författarna ger inspiration och ökad tilltro till den egna förmågan att undervisa i, om och genom olika slags estetiska uttrycksformer. I boken ges konkreta tips och redskap som lärare kan använda sig av i sin undervisning.

Det är kostnadsfritt att delta men antalet platser är begränsade. Välkommen med din anmälan senast den 15 mars.

Anmälan

Anmälan stänger 15 mars 2020

Anmäl dig

Boksläppet arrangeras av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) – regionens mötesplats för samverkan kring lärarutbildning, skolutveckling och forskning i utbildningsvetenskap. MKL är också en del i Samhällskontraktet.

För information om antologin, kontakta:

Universitetslektor

Anna Ehrlin

+4616155184

anna.ehrlin@mdh.se

För information om evenemanget, kontakta:

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se