Text

Datum
  • 2020-06-12 10:00–12:00
  • 2020-06-26 10:00–12:00
  • 2020-07-03 10:00–12:00
  • 2020-08-14 10:00–12:00
  • 2020-08-21 10:00–12:00

Seminarieserien Industry 4.0

Välkommen till online-seminarieserien Industry 4.0.

Industry 4.0 eller fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier.

Konceptet har koppling till Internet of Things och ger att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv.

I denna seminarieserie på elva delar får vi en orientering i industri 4.0:s beståndsdelar. Alla delar är helt digitala och de flesta är på engelska. Alla tillfällen är kl 10.00-12.00. Du kan anmäla dig till alla tillfällen på en gång, eller ett specifikt seminarie två dagar innan varje tillfälle. Du kan även ta del av videopresentationer från tidigare seminarier.

Innehåll (uppdateras kontinuerligt):

8 maj: Mats Ahlskog, ämne: Intro Industry 4.0

15 maj: Mohammad Ashjaei
Ämne: Industrial Internet of Things and the Opportunities in Manufacturing
Innehåll: I seminariet presenteras bland annat en definition av konceptet ”Industrial internet of Things” (IioT). Vi får även höra hur IioT bidrar till att stärka produktionsområdet och tillverkningsindustrin, samt ta del av ett par goda exempel.

29 maj: Shaibal Barua
Subject: Artificial Intelligence — A driving force in Industrial 4.0
Content: The fourth Industrial revolution is described through many technological advancements such as IoT, sensors, cyber-physical systems, human-machine interaction, etc. to name a few.
Recent years these technologies have emerged by incorporating Artificial Intelligence (AI), and a paradigm shift has become visible, not only in the industrial sector but also in our daily life and many business areas. 
This seminar will provide a background on AI and machine learning for the general audience.  The current trends in AI and machine learning will be discussed with some use cases. Last but not least challenges and future opportunity in industry 4.0 will be mentioned. 

5 jun: INSTÄLLT PGA SJUKDOM. Framflyttat till 3 juli.

12 jun: Francesco Flammini
Subject: Introduction to industrial cybersecurity
Content: This seminar addresses the fundamental concepts of cybersecurity providing basic definitions and a taxonomic introduction to most common security threats and technologies.
In particular, the concepts of data availability, integrity and confidentiality will be introduced with pointers to information systems certification standards and regulations in the context of cyber-physical systems and connected industry. The seminar provides a brief overview of cybersecurity-related topics such as dependable computing, threat classification, redundancy and fault-tolerance, physical security monitoring, data encryption, user identification, risk and vulnerability assessment, intrusion detection and penetration testing.

26 jun: Leo Hatvani
Subject: VR/AR

3 juli: Ioanna Aslanidou
Subject: Simulation for evaluation and improvement of production systems
Content: The seminar will discuss the use of simulation as a tool for process improvement. It will cover key concepts such as model validation and the determination of the tests that need to be conducted in order to maximize the information obtained from the simulation model. Special focus will be given on the knowledge required to build and validate a model, through simple practical examples.

14 aug: Antti Salonen
Subject: Maintenance

21 aug: Christopher Gustafsson
Subject: AM

28 aug: Mikael Hedelind
Subject: Cobot

4 sep: Konstantinos Kyprianidis
Subject: Optimization of Production Systems

11 sep: Koteshwar Chirumalla
Subject: Industralisation

Anmälan

Anmäl dig till Mimi Axelsson, nedan. Ange namn, e-post samt företag i din anmälan. Ange även om du anmäler dig till alla tillfällen eller bara vissa utvalda.


Videopresentationer seminarieserien Industry 4.0

Se tidigare presentationer från seminarieserien.

Videopresentationer

Seminarieserien ligger inom ramen för projektet Premium

I projektet Premium erbjuder MDH skräddarsydda kurser för morgondagens industri. MDH vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

Kontaktinformation

Projektledare

Mimi Axelsson

+46214806959

mimi.axelsson@mdh.se