Text

  • Studieort Meddelas senare
Datum
  • 2020-06-17 10:00–10:45

Öppen föreläsning: Psykologiska kontrakt - relation och ledarskap

En anställning är inte bara en relation som bygger på ett formellt anställningskontrakt. Kerstin Isakssons föreläsning handlar om det osynliga psykologiskt kontrakt som följer med varje anställning.

Tillsammans innefattar formella och psykologiska kontrakt de uttalade och outtalade rättigheter, skyldigheter, förväntningar och önskemål som parterna har inom ramen för en anställning. Kerstin Isaksson beskriver hur beteenden och upplevelser på arbetsplatsen påverkas av dessa uttalade och outtalade överenskommelser, hur de utvecklas och förändras, och vad kontraktsbrott kan innebära. Går det att riva itu ett psykologiskt kontrakt?

Slutligen beskrivs hur ledarskap kan bedrivas relationsinriktat utifrån ett kontraktsperspektiv. Relationen mellan arbetsgivare och anställd ses då som ett utbyte som bör vara i rimlig balans och där båda parter kan bidra till en positiv utveckling i organisationen och till ett mer hållbart arbetsliv för anställda.

Falfkonferensen 2020

Föreläsningen är en del av arbetslivskonferensen FALF 2020, men öppen för alla studenter att besöka. Läs mer om konferensen.

Om föreläsaren

Kerstin Isaksson är leg. psykolog och professor emerita i psykologi vid Mälardalens högskola, och har tidigare varit verksam vid Stockholms universitet och Arbetslivsinstitutet. Forskningen har sedan starten på olika sätt rört arbetets betydelse för människor: för arbetslösa, för anställda under omorganisationer och förändringar, och för anställda med olika former av kontrakt och osäkra anställningar. Sedan mer än tio år har hon forskat om psykologiska kontrakt som handlar om outtalade upplevelser av rättigheter och skyldigheter inom ramen för en anställning. Hennes senaste bok Relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt (gavs ut 2019) ger en sammanfattning av forskningsresultat från både nationella och internationella projekt och visar genom exempel hur resultaten kan tillämpas praktiskt i ledarskap och personalarbete.


Bild på Kerstin Isaksson

Kerstin Isaksson

FALF 2020

Välkommen till årets stora arbetslivskonferens - FALF 2020 på MDH i Västerås

Läs mer

Kontakt

falf2020@mdh.se