Text

  • Studieort Meddelas senare
Datum
  • 2020-06-15 16:15–17:00

Öppen föreläsning: Obetalt hushållsarbete på jobbet

Med sin föreläsning riktar Sara Kalms vår uppmärksamhet mot alla de sysslor som måste utföras på en arbetsplats, som kräver att någon men inte alla gör dem, och som inte är synliga eller meriterande. Det kan röra allt från att ställa fram smörgåsfat till möten till att revidera interna dokument eller ge pepp och stöd.

Sara Kalm kommer främst att tala om sådant arbete utifrån sin erfarenhet inom universitetsvärlden –”akademiskt hushållsarbete” – men dessa sysslor förekommer också på många andra arbetsplatser. Problemet är att dessa sysslor är ojämlikt fördelade, på ett sätt som tenderar att bland annat missgynna kvinnor. Inom universitetsvärlden finns flera tänkbara förklaringar. Individens värderingar kan vara en faktor, men också den incitamentsstruktur som uppstått genom ökad publiceringspress samt genusnormer kring hur idealforskaren bör vara.

Falfkonferensen 2020

Föreläsningen är en del av arbetslivskonferensen FALF 2020, men öppen för alla studenter att besöka. Läs mer om konferensen.

Om föreläsaren

Sara Kalm är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hon intresserar sig för universitetet som arbetsplats och har på detta tema skrivit en artikel om ”akademiskt hushållsarbete” (i Sociologisk forskning, 2019). Vanligen handlar hennes forskning dock om andra frågor. Avhandlingen handlade om internationellt samarbete inom migrationspolitik (2008), och för tillfället forskar hon exempelvis på förhållandet mellan migrationspolitik och välfärdspolitik ur ett historiskt och jämförande perspektiv. Ett annat område som hon intresserat sig för är sociala rörelser, och hur dessa organiserar sig internationellt för att påverka politiskt. För närvarande studerar hon hur konservativa och anti-feministiska grupper mobiliserar över landsgränser.


Bild på Sara Kalm

Sara Kalm

FALF 2020

Välkommen till årets stora arbetslivskonferens - FALF 2020 på MDH i Västerås

Läs mer

Kontakt

falf2020@mdh.se