Text

  • Studieort Meddelas senare
Datum
  • 2020-06-16 13:30–14:15

Öppen föreläsning: Kan man vara lycklig på jobbet och samtidigt jobba?

Snart ett sekel har gått sedan forskare försökte klarlägga sambandet mellan lycka och arbete. Tesen har från första början varit att lyckliga personer är mer produktiva. Trots att ämnet avhandlats i otaliga böcker och artiklar så finns det inga tydliga vetenskapliga bevis på att en sådan relation finns.

Men det hindrar inte föreställningen från att leva vidare, och företag fortsätter lägga stora summor och mycket tid på att införa olika sociala aktiviteter på företag som ska främja medarbetares lycka. Mycket tyder dock på att dessa aktiviteter kan ha motsatt effekt. Snarare än att öka produktivitet och känsla av lycka skapar det en arbetsmiljö där det är svårt för många att utföra sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur skapar mer stress och tvingar medarbetare att ta med sig jobbet hem, vilket i sin tur går ut över andra delar av livet.

Men det finns alternativ. Baserat på forskning och egna experiment och erfarenheter berättar Carl Cederström om hur det är möjligt att skapa en arbetsmiljö där man kan utföra sitt jobb och känna mening, utan att medarbetare tvingas iväg på självutvecklande kurser och utan dyra lyckokonsulter.

Falfkonferensen 2020

Föreläsningen är en del av arbetslivskonferensen FALF 2020, men öppen för alla studenter att besöka. Läs mer om konferensen.

Om föreläsaren

Carl Cederström är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. I sin forskning har han undersökt vår tids besatthet av hälsa och lycka, och kritiskt skildrat den växande självhjälpskulturen. Han är, tillsammans med André Spicer, författare till Den vilda jakten på ett bättre jag och Wellnessyndromet. Hans senaste bok är The Happiness Fantasy, som utkom 2018. Hans essäer har publicerats i New York Times, Guardian och Harvard Business Review. Han är även medarbetare på Svenska Dagbladets kultursidor.


Bild på Carl Cederström

Katarina Bälter

FALF 2020

Välkommen till årets stora arbetslivskonferens - FALF 2020 på MDH i Västerås

Läs mer

Kontakt

falf2020@mdh.se