Text

  • Studieort Meddelas senare
Datum
  • 2020-06-15 13:45–14:30

Öppen föreläsning: Hållbar livsstil och hälsa på arbetsplatsen

Livsstilsrelaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa typer av cancer är några av vår tids stora samhällsutmaningar. En annan utmaning är klimatförändringar. Hur kan en hållbar livsstil som främjar god hälsa och minskar klimatpåverkan uppmuntras på arbetsplatsen?

I dag arbetar ca 60% av arbetskraften på kontor, en miljö som utmärker sig av låg fysisk aktivitetsnivå. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda till en hälsosam livsstil genom att erbjuda friskvårdsaktiviteter. Denna förmån utnyttjas ofta av anställda som redan har en aktiv livsstil för att få rabatt på gymmet dit de går på sin fritid, istället för att arbetsgivaren satsar på hälsofrämjande aktiveter på själva arbetsplatsen. Eftersom heltidsanställda spenderar stor andel av sin vakna tid på jobbet och återkommer till samma plats, skulle arbetsplatsen kunna utnyttjas som en arena för hälsofrämjande insatser i mycket större utsträckning än vad som sker idag.

Falfkonferensen 2020

Föreläsningen är en del av arbetslivskonferensen FALF 2020, men öppen för alla studenter att besöka. Läs mer om konferensen.

Om föreläsaren

Katarina Bälter är professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Hennes forskning handlar om hållbar livsstil och hälsa och hon har skrivit artiklar om hur man kan äta både klimatsmart och nyttigt. Katarina intresserar sig för hur man kan främja hälsosam livsstil och hälsa på kontorsarbetsplatser ur ett hållbarhetsperspektiv. Hon är anknuten till Karolinska Institutet och har tidigare varit gästforskare på Stanford University och Harvard School of Public Health.


Bild på Katarina Bälter

Katarina Bälter

FALF 2020

Välkommen till årets stora arbetslivskonferens - FALF 2020 på MDH i Västerås

Läs mer

Kontakt

falf2020@mdh.se