Text

  • Studieort Sal U2-024 MDH Västerås/digitalt (Zoom).
Datum
  • 2020-06-12 10:00–12:00

Mirgita Frasheri försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

Mirgita Frasheri, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 12 juni, klockan 10:00, sal U2-024 MDH Västerås/digitalt (Zoom).

Titel: “Modeling and Control of the Collaborative Behavior of Adaptive Autonomous Agents”.

Serienummer: 314.

Opponent är docent Ada Diaconescu, Institut Polytechnique de Paris, France.

Betygsnämnden utgörs av professor Lars Karlsson, Örebro Universitet, professor Anna Syberfeldt, Skövde University och professor Bengt Lennartson, Chalmers.

Reserv är professor Markus Bohlin, MDH.

Sammanfattning

Forskning om autonoma agenter och fordon har tagit fart under de senaste åren, vilket återspeglas i den omfattande mängden litteratur, och investeringar som gjorts av stora aktörer i branschen, i utvecklingen av produkter såsom självkörande bilar. Dessutom förutses det att dessa system kommer att kontinuerligt kommunicera och samarbeta med varandra för att anpassa sig till dynamiska omständigheter och oförutsebara händelser, och som ett resultat av detta kommer de att uppfylla sina mål ännu mer effektivt. Underlättandet av ett sådant dynamiskt samarbete och modellering av interaktioner mellan olika aktörer (programvaruagenter, människor) är fortfarande en öppen utmaning.

Denna avhandling tar upp problemet med att möjliggöra för ett dynamiskt samarbete genom att undersöka automatiserad justering av autonomin hos olika agenter, kallad Adaptive Autonomy (AA). En agent är i detta sammanhang en mjukvara som kan bearbeta och reagera på sensordata i den miljö där den är belägen och har dessutom möjlighet att utföra åtgärder autonomt. I detta arbete påverkas agenternas AA av deras villighet att interagera med andra agenter, som fångar agentens egenskaper i att ge och be om hjälp, baserat på olika faktorer som representerar agentens tillstånd och dess intressen. AA-metoden för samarbete används i två olika domäner: (i) att hitta och följa rörliga objekt samt (ii) täckningsproblemet för mobila trådlösa sensornätverk. I båda fallen jämförs den föreslagna metoden med de state of the art metoder. Dessutom bidrar avhandlingen på en

konceptuell nivå genom att kombinera och integrera AA-strategin – som är rent distribuerad – med en högnivå-uppdragsplanerareför att utnyttja förmågan att hantera lokala och kontingentproblem genom AA-strategin, samtidigt som man minimerar förfrågningarna om en omplanering till uppdragsplaneraren.

Kontaktinformation

Doktorand

Mirgita Frasheri

+4621107371

mirgita.frasheri@mdh.se