Text

  • Studieort Kappa, MDH Västerås
Datum
  • 2020-06-09 13:00–14:00

Johanna Lundqvist håller docentföreläsning i specialpedagogik

9 juni håller Johanna Lundqvist sin docentföreläsning inom specialpedagogik på MDH i Västerås. Titel på föreläsningen är "Utbildningsvägar från förskola till skola: Stödinsatser, inkludering och specialpedagogik". Välkommen!

Kontaktinformation

Universitetslektor i specialpedagogik

Johanna Lundqvist

+4616155120

johanna.lundqvist@mdh.se