Text

  • Studieort sal Delta, MDH Västerås/digitalt (Zoom)
Datum
  • 2020-06-15 13:30–15:30

Filip Markovic försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

Filip Markovic, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 15 juni, klockan 13:30, sal Delta, MDH Västerås/digitalt (Zoom).

Titel: “Preemption-delay aware schedulability analysis of real-time systems”.

Serienummer: 315.

Opponent är docent Enrico Bini, University of Torino.

Betygsnämnden utgörs av professor Giuseppe Lipari, University of Lille, professor Paul Pop, DTU och docent Javier Gutiérrez, University of Cantabria.

Reserv är docent Alessandro Papadopoulos, MDH.

Sammanfattning

I vissa datorsystem är det inte bara viktigt att producera korrekta resultat i varje aktivitet (till exempel att beräkna att strålningen är 15 000 och inte bara 3 Röntgen), men det är också viktigt att en aktivitet är avklarad inom en viss tid, t.ex. att varna personal i ett kärnkraftverk om strålningsläckage. Om läckaget inte upptäcks och varningen skickas ut inom en minut från det ögonblick då det hände, kan personalens hälsa vara allvarligt hotad. I sådana system är det nödvändigt att kunna garantera att alla aktiviteter som behöver utföras inom en bestämd tid, verkligen kommer att göra det i alla möjliga situationer. För att kunna garantera det använder vi schemaläggning, vilken är den mekanism som styr i vilken ordning olika aktiviteter utförs. För att avgöra om en viss schemaläggning garanterar att inga tidsbegränsningar bryts, använder vi schemaläggningsanalys.

I det här arbetet presenterar vi tre nya sätt att förbättra schemaläggningsanalysen för en viss typ av system genom att i) göra en detaljerad analys av tiden som går förlorad när olika aktiviteter avbryter varandra och ii) dela upp aktiviteter på ett smart sätt när mer än en processor finns tillgänglig. Tillsammans leder de föreslagna metoderna till mer exakt analys och bättre användning av begränsade beräkningsresurser.

Kontaktinformation

Doktorand

Filip Markovic

filip.markovic@mdh.se