Text

  • Studieort Digitalt
Datum
  • 2020-06-17 15:00–15:30

Avslutningshögtid - digital ceremoni

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen att delta under en digital Avslutningshögtid. Högtiden är vårt tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser.

Till följd av beslutet om att alla event i högskolans lokaler ställs in fram till den 15 augusti 2020, ställs Avslutningshögtid i juni in i den fysiska form som vi vanligtvis anordnar ceremonierna.

Trots rådande omständigheter vill vi ändå få tillfället att tacka dig för din studietid vid MDH. Därför vill vi erbjuda dig som läser din sista termin vid MDH under vårterminen 2020 möjligheten att delta under en digital ceremoni eller vid ceremonierna i januari 2021.Om du redan har anmält dig till ceremonierna den 16 och 17 juni, behöver du göra en ny anmälan. Tidigare anmälan är inte längre giltig.

Anmälan för att delta vid någon av ceremonierna är stängd.

Högtiden

Ta gärna del av mer information om högtiden.

Avslutningshögtid