Text

  • Studieort A1-068, MDH Eskilstuna
Datum
  • 2020-06-16 – 2020-06-17

Avslutningshögtid

Du som läser din sista termin är välkommen att delta under Avslutningshögtid. Ceremonierna arrangeras under den 16 och 17 juni 2020 i Eskilstuna.

Avslutningshögtiden arrangeras efter varje höst- och vårtermin för dig som läser sista terminen. Högtiden är vårt tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser.

Högtiden

Ta gärna del av mer information om högtiden.

Avslutningshögtid

Anmälan

Anmälan stänger den 30 april 2020.

Anmäl dig