Text

Datum
 • 2021-02-08 – 2021-02-12

Antagningsprov för kammarmusik-programmet, kammaropera och huvudinstrument, fortsättningskurs

På grund av rådande situation med Covid-19 har Mälardalens högskola beslutat att inte kalla till antagningsprov på plats. Antagningsprov kommer istället att ske via inskickad länk till inspelning med både ljud och bild. Efter att datum för antagningsprovet passerat kommer du även att kallas till en enskild digital intervju. Eventuell komplettering av ljudmaterial kan komma att efterfrågas.

Vi ber dig att göra en videoinspelning av din repertoar, lägga upp den på en privat Youtube-kanal och maila länk till oss senast på nedanstående datum. Information om repertoar finns under rubrik Instruktion antagningsprov.

Support Youtube Länk till Youtube för support och hjälplänk till annan webbplats


Datum antagningsprov

Kammarmusikprogrammet och Huvudinstrument, fortsättningskurs

• Måndag 8 februari: blåsinstrument

• Tisdag 9 februari: stråkinstrument

• Torsdag 11 februari: sång

• Fredag 12 februari: klaverinstrument

Kammaropera

• Torsdag 11 februari: kammaropera


Instruktion antagningsprov

Kammarmusikprogrammet och huvudinstrument, fortsättningskurs

 • för instrumentalister gäller tre verk eller delar ur verk från skilda epoker inom den klassiska repertoaren.
 • för sångare gäller 5 lieder/arior, alla från skilda epoker inom den klassiska repertoaren på minst 3 olika språk. Det kan till exempel vara romanser, operaarior och sakral repertoar.

På grund av situationen går det bra att spela eller sjunga sin stämma utan pianoackompanjemang.

Du får en kallelse med individuell tid via mail.


Kammaropera

 • Sökande ska framföra 5 sånger på minst tre olika språk, tre av sångerna ska vara operaarior.

På grund av situationen går det bra att spela eller sjunga sin stämma utan pianoackompanjemang.

Du får en kallelse med individuell tid via mail.


Bedömning

Vid antagningsprov bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre områden:

 • Teknik
 • Konstnärligt uttryck
 • Gehör

Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i musik. De krav som ställs på den enskilde studenten gör att studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble.

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en studentrepresentant med vid antagningsprovet.

För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen godkänt eller underkänt.För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs godkänt på samtliga tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras nedan. För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.


Program

Kammarmusikprogrammet

Klaverinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Stråkinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Blåsinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Sång

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI085

Kontaktinformation

Om du misstänker att du inte kommer att uppfylla de grundläggande behörighetskraven, vänligen kontakta så snart som möjligt programsamordnare Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdh.se

Till toppen