Text

Datum
 • 2021-02-08 – 2021-02-12

Antagningsprov för kammarmusik-programmet, kammaropera och huvudinstrument, fortsättningskurs

Antagningsprovet består av ett spelprov för instrumentalister och ett sångprov för sångare. Sökande kallas till ett provtillfälle där den sökande genomför ett individuellt prov på ca 15 minuter.

Kammarmusikprogrammet och Huvudinstrument, fortsättningskurs:

Måndag 8 februari: blåsinstrument

Tisdag 9 februari: stråkinstrument

Torsdag 11 februari: sång

Fredag 12 februari: klaverinstrument

Kammaropera:

Torsdag 11 februari: kammaropera


Antagningsprov för kammarmusikprogrammet och huvudinstrument, fortsättningskurs:

Sökande ska vara beredda på att framföra tre verk eller delar ur verk från skilda epoker inom den klassiska repertoaren. I vissa fall kan något av följande förekomma: a vista prov, gestaltningsprov, spel av skalor och treklanger. Professionell pianist finns tillgänglig, dock ej för repetition. Du behöver inte skicka in noter såvida inte verket är mycket komplicerat och inte hör till standardrepertoaren.

För sångare gäller 5 sånger på minst 3 olika språk från den klassiska repertoaren. Det kan vara romanser, operaarior och sakral repertoar.

Du får en kallelse med individuell tid via mail.


Antagningsprov f
ör kammaropera:

Sökande ska ha med sig 5 sånger på minst tre olika språk. Tre av sångerna ska vara operaarior. Första valet av sång görs av sökande och sedan väljer juryn från repertoarlistan. Professionell pianist finns tillgänglig, dock ej för repetition. Du behöver inte skicka in noter såvida inte verket är mycket komplicerat och inte hör till standardrepertoaren.

Du får en kallelse med individuell tid via mail.

Bedömning:

Vid antagningsprov bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre områden:

 • Teknik
 • Konstnärligt uttryck
 • Gehör

Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i musik. De krav som ställs på den enskilde studenten gör att studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble.

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en studentrepresentant med vid antagningsprovet.

För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen godkänt eller underkänt.För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs godkänt på samtliga tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras nedan. För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.


Program

Kammarmusikprogrammet

Klaverinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Stråkinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Blåsinstrument

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kammarmusikprogrammet

Sång

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI085

Kontaktinformation

Om du misstänker att du inte kommer att uppfylla de grundläggande behörighetskraven, vänligen kontakta så snart som möjligt programsamordnare Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdh.se