• Plats Mälardalens högskola, Västerås, lokal U2-016
Datum
  • 2020-02-13 09:30 – 20:00

Förändringsledning 2020

Konferensen för samman teoretiker och praktiker för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Konferensavgift: 1 300 kronor (inkl. moms). I avgiften ingår konferens, lunch, fika och middag.

Mälardalens högskola välkomnar till en endags-konferens inom förändringsledning den 13 februari 2020. Konferensens syfte är att fokusera på förändringsledning, en kunskap och en praktik som efterfrågas i allt fler verksamheter. Konferensen för samman teoretiker och praktiker för erfarenhetsutbyte och lärande i ett mindre format som möjliggör fördjupade samtal där teoretiska resonemang vävs samman med praktisk tillämpning och erfarenheter.


Hur ser ämnets etablering och utveckling ut i andra länder?

Samtalen under konferensen förs främst på svenska, men även engelska används i samband med att utländska aktörer inom förändringsledning bidrar med ett internationellt perspektiv: "Hur ser ämnets etablering och utveckling ut i andra länder?"

Eftersom vi vill få till ett gränsöverskridande samtal mellan teori och praktik är 20 av konferensens totalt 40 platser vikta för forskare/lärare vid högskolor/universitet och 20 för praktiker inom näringsliv och offentlig sektor.

Dagen faciliteras av författarna till boken Förändringsledning (Studentlitteratur 2019): professor Anette Hallin och praktikerna Anna Olsson och Maria Widström.

Program

9.30–10.15 Förmiddagskaffe och registrering

10.15–12.45 Inledning och presentationer av deltagare

  • Vad är förändringsledning, vilka olika perspektiv har vi i rummet?
  • Praktisk förändringsledning – hur applicerar man olika teorier och hur använder man olika praktiker? Erfarenheter av olika förändringsinitiativ. Förutom deltagarna har vi bjudit in personer som delar sina erfarenheter av både lyckade och mindre lyckade projekt.

12.45–13.30 Lunch

13.30–16.45

  • Vilka trender finns inom området förändringsledning (begrepp/teorier/modeller/frågeställningar)? Vi delar både ett svenskt och ett internationellt perspektiv.
  • Samverkan akademi–praktik, vad fungerar och hur vill vi att det ska se ut? Vi får internationella inspel på hur det kan se ut och diskuterar hur det kan se ut i Sverige.
  • Summering av dagen och diskussion om hur vi kan gå vidare.

17.30–20.00 Gemensam middag

Vi har några längre pauser under både för- och eftermiddag, och på eftermiddagen serveras fika.

Kontaktinformation

Professor i företagsekonomi

Anette Hallin

+4621151793

anette.hallin@mdh.se

Maria Widström

maria.widstrom@improviate.se

Anna Olsson

anna@unova.se