Text

  • Plats Sal Filen, MDH Eskilstuna
Datum
  • 2020-02-21 10:15

Bhanoday Reddy Vemula försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Bhanoday Reddy Vemula, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design, den 21 februari, klockan 10.15 i sal Filen, MDH Eskilstuna.

Titel: “Evaluation of Industrial Robot Mechanical Systems for Applications that Require Human-Robot Collaboration”.

Serienummer: 308

Opponent är professor Luis Ribeiro, Linköpings universitet.

Betygsnämnden utgörs av Åsa Fast-Berglund, Chalmers, Professor Magnus Löfstrand, Örebro universitet, Professor Amos Ng, Högskolan i Skövde.

Reserv är docent Koteshwar Chirumalla, MDH.

Sammanfattning:

För att robotautomation ska kunna nå nya marknadssektorer med korta produktlivslängder och snabba omställningar med mindre volymer, måste industriella robotsystem visa en ny nivå av flexibilitet och anpassningsbarhet. Detta har resulterat i ett växande intresset för att få människor och robotar att dela sina arbetsmiljöer och ibland till och med tillåta direkt fysisk kontakt mellan dem, där robot och människa samarbetar med samma uppgift, vilket då möjliggör det som vanligen benämns människa-industri och robotsamverkan (förkortning från engelska: HIRC). I detta sammanhang är det mycket viktigt att utvärdera både prestanda och inneboende säkerhetsegenskaper för ett givet industriellt robotmanipulator system i en HIRC-arbetsstation under konstruktions- och utvecklingsfaserna.

Detta leder till ett behov att formulera utvärderingsmetoder med relevanta designkrav och kvantitativa metoder baserade på simuleringar, som kan stödja konstruktören som tar fram den mekaniska robotdesignen för att korrelera arbets- och säkerhetsbaserade prestandaegenskaper för det industriella robotmekaniska systemet och den aktuella HIRC-applikationer. Den genomförda forskningen har haft som huvudmål att tillgodose detta behov.

Detta forskningsprojekt har använt en forskningsmetodik baserad på ett kombinerat handlings-reflekterande förhållningssätt, i nära samverkan mellan akademi och industri. Designerfarenheter och kunskap samlas in om hur man utvärderar en specifik mekanisk systemdesign för en industriell robot för tillämpning i en specifik applikation med människa-robotsamverkan. Detta görs genom att simuleringsbaserade utvärderingsuppgifter utförs för att mäta och därefter analysera arbets- och säkerhetsbaserade prestandaegenskaper för industriella robotmekaniska system. Baserat på den förvärvade kunskapen föreslås en utvärderingsmetodik med relevanta designmätningar och simuleringsmodeller som integrerar simuleringsbaserade designprocesser för både mänsklig industriell robotsamverkan såväl som robotmekaniskt system, för att göra en välgrundad bedömning om huruvida det robotmekaniska systemet uppfyller de arbets- och säkerhetsbaserade prestandakraven som motsvarar en specifik samarbetsapplikation.

Kontaktinformation