Text

  • Studieort Digitalt i Zoom
Datum
  • 2020-12-08 13:00–17:00

Uppsatsakuten

Passa på att fråga om akademiskt skrivande, få hjälp med referenshantering och få hjälp med sökningar efter till exempel vetenskapliga artiklar.

Det finns både bibliotekarier och pedagoger från Lärum på plats för att hjälpa dig.

Välkommen till drop-in i Zoom = titta förbi när du har tidlänk till annan webbplats