Mälardalens högskolas logotyp

Text

  • Studieort A2-035, MDH Eskilstuna/digitalt via Zoom
Datum
  • 2020-12-11 14:00–15:00

Natalia Svensson Harari försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Natalia Svensson Harari, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i innovation och teknik den 11 december klockan 14:00 i sal A2-035, MDH Eskilstuna och digitalt (Zoom).

Porträttbild på forskare

Titel: “Working procedures in design processes to achieve flexible assembly systems”.

Serienummer: 328.

Opponent är professor Chris McMahon, University of Bristol.

Betygsnämnden utgörs av professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå Tekniska universitet, professor Åsa Fasth Berglund, Chalmers och professor Magnus Wiktorsson, KTH.

Reserv är lektor Koteshwar Chirumalla, MDH.

Sammanfattning:

Designprocesser har blivit allt mer komplexa. Tillverkare strävar efter att uppnå flexibla monteringssystem som lättare kan hantera en mångfald av produkterbjudanden medan verksamheten samtidigt övergår till nya (radikala) produkter, integrerar nya tillverkningsteknologier och erbjuder flera kundspecifika lösningar. Att designa för flexibilitet är likväl en utmaning och det krävs framförallt flera flexibilitetsdimensioner och perspektiv liksom behov av designstöd för att uppnå flexibilitet på lång sikt. En designprocess berör sättet att arbeta (hur) för att generera en monteringssystemslösning innan dess implementering. Därför är det centralt att skapa förutsättningar för utvecklingen av monteringssystem. En designprocess passar inte alla designproblem och därmed borde förändringar i monteringssystem genom flexibilitet undersökas ytterligare redan under designprocessen. Syftet med forskningen är därför att öka kunskapen om hur man kan uppnå flexibla monteringssystem genom designprocesser med målet att bidra till utvecklingen av arbetssätt som stödjer designprocesser för skapandet av flexibla monteringssystem.

Faktorer i designprocessen för flexibla monteringssystem och deras påverkan i designprocessen för att uppnå flexibla monteringssystem har studerats baserat på litteraturgenomgångar och fem fallstudier genomförda i tillverkningsindustrin för tunga fordon. Avhandlingen är baserad på sex bifogade artiklar. Ett ramverk har utvecklats som integrerar resultaten från forskningen. Ramverket åskådliggör behovet av att arbeta i tidiga faser av teknikutvecklingen för att adressera förändringar och anpassningar i rätt tid med avseende på både produkter och monteringssystemets design. Därigenom visas vikten av att involvera olika processer liksom roller och funktioner i en organisation. Dessutom belyser ramverket även aktiviteter som skulle kunna underlätta designprocessen för att uppnå flexibla monteringssystem på lång sikt. Dessa arbetssätt är avsedda att stödja de som är involverade i designprocessen av flexibla monteringssystem.

Kontaktinformation

Assistent med doktoranduppgifter

Natalia Svensson Harari

natalia.svensson.harari@mdh.se

Till toppen