Mälardalens högskolas logotyp

Text

  • Studieort Sal Paros, MDH Västerås/digitalt via Zoom
Datum
  • 2020-12-16 13:00–15:00

Markus Wallmyr försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

Markus Wallmyr, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 16 december, klockan 13:00, sal Paros, MDH Västerås/digitalt (Zoom).

Titel: “Exploring Heavy Vehicle Interaction”.

Serienummer: 329

Opponent är professor Jens Krzywinski, Dresden Technical University

Betygsnämnden utgörs av professor Staffan Björk, Göteborgs universitet, doktor Petra Sundström, Sandvik och professor Daniel Sundmark, MDH.

Reserv är professor Erik Prytz, Linköpings universitet.

Sammanfattning:

Denna avhandling behandlar interaktionsdesign för informationssystem i tunga industrifordon inom jordbruk, skogsbruk och anläggningsarbete med fokus på visuell interaktion. Avhandlingen undersöker hur interaktionstekniker och tillämpning av interaktionsdesignmetoder kan användas för att tillhandahålla en effektiv interaktion samt en god användarupplevelse för operatören som interagerar med informationssystemet i industrifordonet. Behovet av en genomarbetat användarinteraktion med dessa system blir centralt på grund den av ökande graden av informations och programvarubaserad funktionalitet. Möjligheterna genom ny interaktionsteknologi flyttar gränserna för hur och var interaktion mellan människa och maskin inträffar. Denna utveckling kommer med både möjligheter och risker, vilket gör informationsutbytet med operatören till en avgörande faktor för framgångsrik och säker fordonsdrift.

Avhandlingen täcker teoretiska, metodologiska, tekniska och empiriska aspekter av forskning genom interaktionsdesign i industrifordonsdomänen. En praktikbaserad procedur, genom skissande, används för att närma sig och sammanföra designteorier och designperspektiv i en modell som täcker designforskning, designprocess och designelement. Det industriella tillämpningsområdet observeras genom operatörsstudier, med fokus på operatörens uppmärksamhet. Detta arbete presenterar inte bara empiriska resultat utan utvärderar också tillämpningen av popp-upp-användarstudier och av online baserade-användarstudier inom industrifordonsdomänen. Den begränsade uppmärksamheten på digital presenterad information, som observerades i operatörsstudierna, ledde arbetet med att studera och utforska interaktionsdesigner som kunde visualisera information närmare operatörens fokus framför fordonet. Målet var att förbättra operatörens situationsmedvetenhet genom att visa varnings- och navigationsinformation via transparenta skärmar. Förverkligandet av dessa designprototyper bidrog till utvecklingen av en ny simuleringsmiljö med stöd för blandad verklighets simuleringar. Den resulterande utvärderingen av den visuella designen indikerar en förbättrad informationsdetektering och en lägre ansträngning för operatören med hjälp av transparenta displaygränssnitt.

Kontaktinformation

Markus Wallmyr

markus.wallmyr@mdh.se

Till toppen