Text

  • Studieort Sal Delta, MDH Västerås och digitalt via Zoom
Datum
  • 2020-12-18 09:00

Maria Norfjord van Zyl försvarar sin doktorsavhandling i folkhälsovetenskap

Maria Norfjord van Zyl försvarar sin avhandling ”Access to and participation in mammographic screening within a region in Sweden” inom forskarutbildningsämnet folkhälsovetenskap fredagen den 18 december.

Utsedd opponent är professor Christine Kumlien, Malmö Universitet. Betygsnämnden utgörs av professor och docent Malin Eriksson, Umeå Universitet, professor Karin Blomberg, Örebro Universitet och docent Bosse Jonsson, Mälardalens högskola.

Utsedd reserv är docent Susanna Lehtinen-Jacks, Mälardalens högskola.

Avhandlingen har nummer 323