Mälardalens högskolas logotyp

Text

  • Studieort Zoom - länk kommer närmare inpå eventet
Datum
  • 2020-12-10 14:00–15:00

Kontinuitet i vårdkedjan för barn och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet

Maria Harder, docent i
vårdvetenskap vid MDH, berättar om projektet.

Vårdkedjan mödravårdförlossningsvård-BBvårdbarnhälsovård-elevhälsa har som uppdrag att främja barns hälsa, utveckling och delaktighet. För detta behövs patientsäker överföring mellan dessa verksamheter dvs. kontinuitet i vårdkedjan som förutsätter samverkan och samordnade evidensbaserade insatser. Projektets syfte är att systematiskt kartlägga brister och förbättringsmöjligheter av kontinuitet i angiven vårdkedja gällande arbetssätt för samverkan och samordning av evidensbaserade insatser för föräldrastöd som säkerställer barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet.

Länk kommer närmare inpå eventet.

Till toppen