Text

  • Studieort MDH Västerås, sal Alfa
Datum
  • 2020-04-23 13:15–15:00

Inställt! Hedersdoktorernas dag 2020

Välkommen att fira Hedersdoktorernas dag den 23 april 2020 tillsammans med oss. Under dagen kommer vi att uppmärksamma vår hedersdoktor Gunilla Lööf.

För att uppmärksamma våra hedersdoktorer arrangerar vi en särskild dag - Hedersdoktorernas dag. Därför vill vi välkomna dig att fira dagen med oss.

Gunilla Lööf utnämndes till hedersdoktor 2017 och är grundare av Narkoswebben, Second Chance Medical och Kasitan go to school samt delaktig i starten av Operation Smile Sverige. Gunilla har ett fantastiskt engagemang för barnens rätt i samhället och en förmåga att driva projekt från idé till verklighet, trots att vägen inte alltid är självklar och spikrak.

− Jag vill inspirera andra att våga tro på sina idéer, kapacitet och att våga satsa - "It always seems impossible until it´s done”, säger Gunilla.

Program

13.15-14.00 Föreläsning "It always seems impossible until it´s done", Gunilla Lööf, hedersdoktor vid MDH. Temat är socialt entreprenörskap. Föreläsningen ges på svenska.

14.00-14.30 Paneldiskussion med inbjudna gäster

14.30-15.00 Fika och mingel


Hedersdoktorer

Vi är stolta över vår starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i våra relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för oss viktiga personer till hedersdoktorer. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med vår akademiska högtid.

Läs mer