KAIKAKU – nytt innovativt produktionssätt ska utvecklas vid Mälardalens högskola

2010-05-05 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola har tillsammans med SWEREA IVF och flera företag inom tillverkningsindustrin i Mälardalen tilldelats 6 miljoner kronor från Vinnova för ett forskningsprojekt kallat ”Kaikaku”, ett japanskt begrepp för innovativ produktionsutveckling.

”Kaikaku” samlar industri- och produktionsforskare i ett treårigt forskningsprojekt med målet att skapa konkurrenskraftig produktion i Sverige. Projektet Kaikaku fokuserar på innovativ produktionsutveckling som ett sätt att realisera produktionsstrategier och verkställa strategiska vägval till konkreta resultat i produktionen.

Forskarna ska utveckla arbetssätt och modeller/metoder för genomförande av innovativ produktionsutveckling och på så sätt öka utvecklingseffektiviteten i industrin. Projektet ska identifiera när behovet av Kaikaku finns och hur man kan öka nytänkande och kreativitet i produktionsutvecklingsprocessen. Ett intressant resultat kommer att bli nya affärsmöjligheter som ska kunna erbjudas kring produkt- och tjänsteutveckling som ett resultat av ökat fokus på Kaikaku.

– Förmåga till effektiv utveckling och förbättring av produktionssystem blir allt viktigare för att behålla konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Med effektivare produktionsutveckling kan vi behålla produktion i Sverige, säger Mats Jackson, projektledare för projektet Kaikaku och professor vid Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola.

Projektet kommer att drivas i nära samarbete mellan Mälardalens högskola, Swerea IVF, Nätverket för Produktionsutveckling och ett stort antal företag med produktionsintresse i Mälardalsregionen. Från tillverkningsindustrin deltar CH Industry Eskilstuna, Solö Mechanical Solutions Eskilstuna, Nike Hydraulics Eskilstuna, Volvo CE Eskilstuna, Leine & Linde Strängnäs, TPC Components i Hallstahammar. Två tjänsteproducerande företag deltar också i projektet: Deva Mecaneyes i Västerås och Minerva AB i Västerås.

Med näringslivets insatser satsas totalt 12 miljoner kronor under tre år på att förbättra förmågan till innovativ och radikal utveckling av produktion - KAIKAU.