Text

Som ett steg mot att bli universitet rekryterar MDH flera nya professorer – både för att stärka nuvarande forskningsmiljöer och för att ha möjlighet att utveckla nya. Satsningen stärker dessutom högskolans utbildningar.

MDH storsatsar på forskning: rekryterar nya professorer inom flera områden

MDH storsatsar på forskning: rekryterar nya professorer inom flera områden

Som ett steg mot att bli universitet rekryterar MDH flera nya professorer – både för att stärka nuvarande forskningsmiljöer och för att ha möjlighet att utveckla nya. Satsningen stärker dessutom högskolans utbildningar.

Lärare och elever i ett klassrum samt entrén till Mälardalens högskola campus Västerås

– På MDH är vi kända för vår samverkan. Den har varit en del av forskningen sedan högskolan grundades. Samproducerad kunskap med näringsliv och offentlig sektor ger direkt värde både i samhället och på högskolan. Den forskning som bedrivs här ger också våra utbildningar en gedigen vetenskaplig och konstnärlig grund, säger David Carlsson, chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation.


MDH söker sex professorer inom utbildningsvetenskap

– På MDH har vi väletablerade plattformar för att tillsammans med skolhuvudmän och lärare utveckla den utbildningsvetenskapliga forskningen. Ett exempel är Mälardalens kompetenscentrum för lärande där vi samverkar för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola, säger David Carlsson.

Mälardalens kompetenscentrum för lärande


MDH söker två professorer inom kammarmusik och kammaropera

– Vi vill stärka vår kompetens inom kammarmusik och kammaropera för att utveckla MDH:s konstnärliga forskning. Våra nya professorer kommer vara med och utveckla undervisningen och bidra till vår ambition att starta en masterutbildning vid Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola, säger David Carlsson.


MDH söker en professor inom matematik

– Vi vill satsa ytterligare på vår utbildning och forskning inom matematik. Vår nya professor kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att stärka forskningsmiljön MAM (matematik/tillämpad matematik), säger David Carlsson.

Till toppen