”Jag fick praktik inom mitt största intresse”

2016-01-12 | Student

MDH erbjuder en fortsättningskurs i tyska där undervisningen kombineras med 13 veckors praktik på en arbetsplats i Tyskland. Syftet med kursen är att ge arbetslivserfarenhet, språkövning och insikt i hur det fungerar på en tysk arbetsplats. Hanna Holmstrand och Maria Hallberg är två studenter som tagit möjligheten att praktisera i Tyskland via MDH.

”Det var en perfekt praktikplats för mig”

Hanna Holmstrand har alltid haft ett stort intresse för tyska språket. Nu läser hon till läkare i Göteborg och gjorde nyligen klart termin fem. Mellan termin fem och sex på läkarprogrammet sker en övergång mellan preklinisk och klinisk utbildningsdel, och Hanna Holmstrand tyckte att det var ett bra tillfälle att göra ett uppehåll i läkarutbildningen och återta sina tyskastudier.

– Jag praktiserade på sjukhuset ”HELIOS Klinikum” i Krefeld utanför Düsseldorf. Att få vara på ett tyskt sjukhus har varit perfekt för mig, eftersom jag både haft chans att lära mig den medicinska tyskan som krävs för att kunna jobba i Tyskland, samtidigt som det har varit en trevlig paus från läkarstudierna hemma i Sverige, utan att för den delen tappa fokus från ämnet, säger Hanna.

Kursen är totalt 16 veckor lång och inleds med tre veckors undervisning i centrala Düsseldorf. Därefter spenderar studenterna måndag till torsdag på sin praktikplats för att på fredagarna träffa lärare och andra studenter för föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Dagarna på praktikplatsen kan se väldigt olika ut från företag till företag.

– Under min praktikperiod växlade jag mellan tre avdelningar: Anestesiologi, invärtesmedicin samt barn- och ungdomsmedicin. Jag har bland annat fått träna på att intubera patienter inför narkos, ta blodprov, lägga venösa infarter och att hantera de olika apparaterna kopplade till patienten under narkosen. På barnkliniken har jag på egen hand fått ta de inledande samtalen och undersökningarna av patienter på barnakuten, säger Hanna.

”När jag hittade MDH:s kurs var valet givet”

Maria Hallberg studerar till civilingenjör inom energi och miljö på KTH. Hon gjorde sin praktik på institutet för solenergiforskning på Tysklands rymdforskningscenter DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Under sin praktik har hon bland annat gjort simulationer, jämförelsestudier och hjälpt till med översättningar av tekniska beskrivningar från tyska till engelska.

– Att få ett kvalificerat jobb på ett annat språk än sitt modersmål är inte det enklaste och när jag hittade MDH:s kurs var valet givet. Praktiken har gett mig både nya kunskaper och arbetslivserfarenhet. Jag har lärt mig mycket om olika tekniker för termisk solenergi, breddat min fackterminologi (tyska och engelska) och fått ett helt annat flyt i vardags- och arbetsspråket eftersom all kommunikation på praktikplatsen var på tyska, säger Maria.

Svenskt-tyskt samarbeteKursen ges som ett samarbete mellan MDH och IS Düsseldorf. Ambitionen är att kunna erbjuda en praktikplats som ligger i linje med studenternas studiebakgrund. IS Düsseldorf har ett brett nätverk och goda kontakter med företag inom 30 områden och Hanna tyckte de var otroligt hjälpsamma med att möta hennes önskemål.

– Jag är så tacksam över att ha fått chansen att göra en praktik inom mitt största intresseområde, en möjlighet jag troligtvis inte hade kunnat få på något annat sätt än via den här kursen på MDH. Jag fått förtroendet att hjälpa till med arbetsuppgifter trots att tyska inte är mitt modersmål och att jag inte är färdig civilingenjör, säger Maria.

En bra merit och en fot på arbetsmarknaden

När kursen är avslutad återvänder Hanna till Sverige för att ta upp sina läkarstudier, hon rekommenderar varmt kursen till andra.

– Det är en jättebra merit för att senare söka andra praktikplatser eller jobb, och man blir tvingad att dagligen aktivt använda språket när man bor och jobbar i landet. Ett effektivt sätt att lära sig och träffa nya människor, säger Hanna.

Maria är inte färdig med livet utomlands och kommer fortsätta sin civilingenjörsutbildning med en utbytestermin på den tekniska högskolan ETH Zürich i Schweiz.

– Det är perfekt för studenter som vill ta en paus från sina studier, men passar även dem som redan tagit examen. Man får prova på att arbeta inom sitt studieområde och får in en fot på arbetsmarknaden, samtidigt som man utvecklar sin tyska, säger Maria.