Internationellt erkänd professor föreläser om barns hälsa i Europa

2016-05-13 | Student Forskning/Samverkan Alumni

Imelda Coyne, gästprofessor till minne av Alva Myrdal, håller en öppen föreläsning om barns hälsa i Europa den 19 maj.

 

Imelda Coyne, professor vid Trinity college i Dublin, kommer under året att dela med sig av sin forskning om barns hälsa och inkludering i den egna omvårdnaden med fokus på deltagande i frågor som påverkar deras liv.

– Min förhoppning är att utbyta kunskap med kollegor här på högskolan och det omgivande samhället via Samhällskontraktet. Jag hoppas också att få träffa många studenter under de föreläsningar jag ska hålla under året, säger Imelda Coyne.

Om du studerar eller kanske redan arbetar inom hälso- och välfärdsområdet med fokus på barn är det här ett utmärkt tillfälle att träffa en av de främsta personerna inom området. Ta chansen att ta del av aktuell forskning som du kan ha nytta av i din yrkesroll.

Föreläsningens tema är barns hälsa i Europa - om aktuella utmaningar och prioriteringar. Än finns det platser kvar - anmäl dig här. Observera att sista anmälningsdag är 18 maj.