Inspirationsdag på MDH i Västerås: Empati - nyckeln till samarbete i professionella samtal

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-09-26
Tid: 09.00 - 16.00
Plats: Sal Alfa, MDH i Västerås

Varmt välkommen till en inspirationsdag där du som VFU-handledare får lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget.

Empati är starkt kopplat till vår överlevnad, vårt naturliga sätt att samarbeta med andra, därför har det en sådan avgörande inverkan när vi samtalar med andra. Det är då lätt att förstå att när man använder empati blir det genast en skillnad i möten. Välkommen till en dag i empatins tecken.

Dagen kommer att ta utgångspunkt från Hilmar Hilmarssons böcker: Samtalet, Hjälpande Samtal och Empati i professionella möten

Huvudföreläsare är Hilmar Hilmarsson, universitetsadjunkt och Leg. psykolog/leg. psykoterapeut vid Mittuniversitetet.

Ta del av utskriftsvänlig inbjudan (pdf 376 kB)

Målgrupp

Inspirationsdagen i september riktar sig till VFU-handledare vid övningsförskolor och övningsskolor (lärarutbildningen) samt till VFU-handledare inom sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och fysioterapeutprogrammet vid MDH.

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på fika och lunch. Antalet platser är begränsade!

Anmäl dig här senast den 1 september

Arrangörer

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap.

Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa & Välfärd (MKHV) samverkar för att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

MKL och MKHV ingår i Samhällskontraktet