Ingegerd Palmér: "Ökad frihet i skenfrågor för högskolan"

2010-03-25 | Forskning/Samverkan

Tidigare i veckan presenterade högskole- och forskningsminister Tobias Krantz den så kallade autonomiutredningen, en proposition om ökad frihet för universitet och högskolor.

Propositionen föreslår minskad statlig styrning inom fyra centrala områden:

• Intern organisation
• Läraranställningar
• Utbildningen
• Ekonomiska frågor

Ingegerd Palmér, rektor för Mälardalens högskola, tycker att autonomiutredningen är ett steg framåt men att den inte är så revolutionerande som det framställs.

- Regeringen talar om att lärosäten ska stå fria från staten. Men både som rektor och som medborgare tycker jag att det är helt legitimt att riksdag och regering har synpunkter på och styr en verksamhet som omsätter minst 45 miljarder i skattepengar varje år.

Balans mellan frihet och styrning

Ingegerd Palmér tycker att det ska vara en balans mellan frihet och styrning.

- Jag kan tycka att regeringen ger oss frihet i skenfrågor, medan många av de senaste propositionerna innebär rejäla ingrepp i lärosätenas beslutsmandat. Forskningsfinansieringen premierar till exempel tydligt medicin och naturvetenskap och i den nya kvalitetsutvärderingen premieras examensarbeten och uppsatser.

Enligt förslaget ska lärosätena själva få besluta hur de vill utforma sin organisation. Bland annat tas kravet på fakultetsnämnder bort. Regeringen kommer dock fortfarande ha beslutanderätt när det gäller rektor och styrelse.

- Något som är nytt är att vi får ha utländska ledamöter i vår styrelse, ja även en rektor som är utländsk medborgare. Det är positivt, även om det dröjer till våren 2013 innan nya styrelser ska tillsättas, säger Ingegerd Palmér.

Universitet och högskolor kommer enligt propositionen att ges en utökad ekonomisk rörelsefrihet. Ett av förslagen är att högskolan ska få ingå i bolag eller stiftelser.

- Dessa utökade möjligheter ser jag positivt på, högskolan kan då bli en mer jämbördig partner i samarbeten. Men vi kommer fortfarande inte kunna skriva bindande avtal med andra lärosäten eftersom alla är en del av staten, vilket kan försvåra mer samarbeten mellan oss. Dessutom är det just inga förändringar i hur vi styrs av andra myndigheters föreskrifter och krav, till exempel EU:s strukturfonder.

Läs regeringens pressmeddelande om autonomiutredningen