Text

Information kopplad till corona och covid-19

MDU följer rekommendationerna från myndigheterna för att minska risken för smittspridning.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs på Canvas och i webbschemat.

Senast uppdaterad: 21 januari med förtydligande om tillfälligt högre grad av distansundervisning

Examination och undervisning

Det här gäller för examination och undervisning på campus:

 • Regeringen är tydlig med att vi ska fortsätta bedriva utbildning på campus. Examination och undervisningen ska ske på ett smittskyddssäkert sätt. Distansundervisning är ett verktyg för att minska risken för smittspridning.

 • Just nu är smittspridningen väldigt hög i samhället och därför utnyttjar MDU möjligheten till distansundervisning i högre grad under årets första veckor. Det innebär att en stor del av undervisningen för tillfället är digital men en återgång till distansundervisning på heltid som tidigare i pandemin är inte aktuellt.

 • Varje lärare bedömer om det är läge att ställa om från klassrum till distans.

 • Du som är student hittar information om vad som gäller för just dina kurser på Canvas Länk till annan webbplats. och i webbschemat. Länk till annan webbplats.

 • Formen för enskilda examinationer kan ändras under terminen om det krävs för att glesa ut på campus.

 • Chansa inte att gå på en examination på campus om du har symtom. Du har chansen att göra omprov fler gånger och vi försöker var extra generösa med tillfällen under våren.

 • Du behöver inte ha covidbevis för att gå på föreläsningar eller tentor.


Om du är sjuk


Åtgärder för att undvika trängsel på campus

 • Väktare är tillsatta för att påminna om vikten av att hålla avstånd i samband med in- och utpassering till större föreläsningar och vid tentatillfällen där det finns behov av särskilda åtgärder för att undvika trängsel. Väktarna ronderar även universitetet för att generellt identifiera trängsel och uppmana till avstånd utifrån behov.

 • Vi öppnar upp salar tidigare för att minska risken för att studenter passerar ut eller in ur lokaler samtidigt.

 • Campus är öppet för studenter och medarbetare men stängt för allmänhet. Biblioteket fortsätter vara öppet för allmänheten.

 • Evenemang som avslutningshögtid, studiebesök ska ske digitalt till och med 31 mars 2022.


Buss mellan campusorterna

På många av bussens avgångar är det inte så många som reser. Om du har möjlighet - välj gärna en avgång med färre resenärer för att hindra smittspridning. Välj en annan avgång före eller efter dessa tider:

 • Från Västerås är det flest som reser klockan 08:00, 09:15 och 12:15
 • Från Eskilstuna är det flest som reser klockan 12:15, 15:15 och 16:15

Rekommendation om munskydd

Munskydd kan bidra till att minska risken för spridning av covid-19 om det används på ett korrekt sätt. Universitetet rekommenderar därför – i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer – resande med MDU-bussen att använda munskydd. Munskydd finns att tillgå på bussen.


Vaccination

Universitetet har dialog med smittskyddsläkare i Region Sörmland respektive Västmanland för att återigen möjliggöra för medarbetare och studenter att vaccinera sig på campus.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer alla att vaccinerar sig. Om du inte är vaccinerad kan det, exempelvis vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på vissa arbetsplatser bli omöjligt att genomföra VFU på grund av mottagande organisations regler.


Undervisningen kan ställas om med tre timmars varsel

Om läraren har förkylningssymptom och inte ska komma till campus, kan han eller hon antingen ställa in undervisningen eller ställa om den till digital.

Om läraren ställer om till digital undervisning gäller följande:

 • För undervisning mellan klockan 8 och 11 meddelar läraren omställningen före klockan 17.00 dagen innan.
 • För undervisning efter klockan 11 meddelar läraren omställningen minst 3 timmar före undervisningstillfället.
 • Om behovet att ställa om uppstår efter tiderna som anges ovan, måste undervisningstillfället ställas in.
 • Om läraren ställer in undervisningen eller ställer om till digital, får du information via webbschemat och kurstillfällets sida i Canvas.

Ta med dator och hörlurar till campus så att du kan följa undervisningen även om den ställs om till digital.

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar en friskvårdspedagog och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer
Till toppen