Program och kurser vid IDT

Vi erbjuder utbildningsprogram inom många olika områden så som till exempel teknik, innovation, data och design.

Kurser:

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Grundutbildningsprogram:

Designutbildningar

Program Start hp Ort
Informativ illustration HT 180 Eskilstuna
Rumslig gestaltning HT 180 Eskilstuna
Textdesign HT 180 Eskilstuna

 

Teknikutbildningar

Program Start hp Ort
Innovationsprogrammet HT 180 Eskilstuna
Datavetenskapliga programmet HT 180 Västerås
Datornätverk och datakommunikation HT 120 Västerås

 

Högskoleingenjörsutbildningar

Program Start hp Ort
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik HT 180 Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign HT 180 Eskilstuna
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik HT 180 Eskilstuna

 

Civilingenjörsutbildningar

Program Start hp Ort
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem HT 300 Västerås
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign HT 300 Eskilstuna
Civilingenjörsprogrammet i robotik HT 300 Västerås

Masterprogram:

Program Start Hp Ort
Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system HT 120 Västerås
Magisterprogrammet i programvaruteknik HT 60 Västerås
Masterprogrammet i programvaruteknik HT 120 Västerås
Masterprogrammet i produkt- och processutveckling HT 120 Eskilstuna
Masterprogrammet i innovation och design HT 120 Eskilstuna