Samarbete med gymnasieskolor

På IDT sker ett prioriterat arbete med att genomföra samverkansaktiviteter med gymnasieskolor. IDT har även anordnar även föreläsningar, deltagande i styrgrupper, tävlingar (såsom exempelvis Network Challenge), workshops, studiebesök samt etablerar kontakter och relationer och marknadsföring på gymnasieskolor med koppling till våra utbildningsprogram. Här är några exempel på samverkansformer:

Sommarkurs i teknik för tjejer
Under en vecka genomförde Teknikcollege Mälardalen i Eskilstuna en veckas “Sommarkurs i teknik för tjejer” i åk 9. Syftet med kursen är att skapa intresse för teknik och 65 tjejer deltog i sommarkursen. IDT var värd 2013 för en halv dag där Mona Tjernberg informerade om högskolans utbildningar samt föreläste om innovation och kreativitet samt att Bengt-Erik Gustafsson genomförde en föreläsning om modell/prototypframtagning samt visade våra verkstäder.

Studiebesök
IDT tar emot studiebesök från olika gymnasieskolor. En av skolorna som genomförde ett besök under 2014 var Wijkmanska gymnasiet i Västerås:

"Vid studiebesöket hos er på MDH får våra elever träffa studenter och få möjlighet att ställa frågor "live". Mötet med era studenter blir en viktig faktor för våra gymnasieelever inför kommande högskolestudier och kan många gånger vara den avgörande faktorn att välja just MDH. Vid nästan alla tillfällen som vi besökt er så har det dykt upp före detta elever som går hos er nu. Detta inträffade även i onsdags och det blir en viktig igenkännande faktor. Våra före detta elever blir goda förebilder för våra nuvarande elever! Under rundvandringen så får eleverna se olika typer av miljöer, vilket också är värdefullt! Högskolan är inte enbart teorisalar, utan kan också vara en modellverkstad etc.

Håkan Mattsson gjorde, som alltid, intryck på eleverna eftersom han kan referera till verkliga exempel. Föreläsningen i immaterialrätt blir plötsligt mycket mer intressant då det står en "riktig" uppfinnare vid podiet."

Cecilia Granlund, Lärare Ma/Tk, Wijkmanska gymnasiet.

 

Kontakt

Mona Tjernberg ansvarig för samverkansaktiviteter
Bengt Erik Gustafsson ansvarig för gymnasiebesök inom innovation och Produktrealisering (samtliga utbildningar på IDT i Eskilstuna)
Martin Ekström ansvarig för gymnasiebesök inom inbyggda system (samtliga utbildningar på IDT i Västerås)