Kompetensutveckling och fortbildning

Bland våra uppdragsutbildningar finns kompetensutveckling för många olika yrkesgrupper. Vi erbjuder ett flertal uppdragsutbildningar på IDT. Vi har kompetenser inom teknik och datavetenskap, robotik, innovation och entreprenörskap, teater, industridesign och interaktions- och informationsdesign.

 

Kontakt

Mona Tjernberg  samverkansansvarig