Branschråd

Det är viktigt att det finns en relation mellan en utbildning och branschen där de examinerade studenterna kommer att arbeta efteråt. På IDT har alla utbildningsprogram ett så kallat branschråd som består av representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Rådet bidrar med input kring programinnehållet. På så sätt är våra utbildningar väl förankrade i den verklighet som råder utanför högskolan.

Branschråden består förutom representanter från organisationer eller företag, även av lärare och studenter. Programsamordnaren är sammankallande och rådet ses oftast en eller två gånger om året, men i vissa fall mer.

Branschrådet har en viktig funktion som plattfporm för diskussioner om programmets utveckling. Mer konkret kan det betyda att en företrädare för utbildningen lyfter upp idéer om programmets strategiska utveckling som underlag för en diskussion. Genom den kunskap och de kontaktnät som rådets deltagare besitter finns goda förutsättningar för att få in ett omvärldsperspektiv som främjar programmets fortsatta utveckling, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Rådet kan på så sätt också fylla en kvalitetsutvecklande funktion.