Student framför gul volvo.

 

Samverkan - ett ledord som vi lever efter

På IDT strävar vi efter ett flervetenskapligt samarbete mellan ämnen och discipliner där ny kunskap utvecklas. Utmärkande för vårt arbetssätt är ett aktivt samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor – nationellt och internationellt. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten där omgivande samhälle har nytta av sin regionala högskola.

 

Samverkan med oss kan bland annat ske genom:

  • Alumner
  • Branschråd
  • Examensarbeten
  • Forskningsprojekt
  • Gästföreläsningar och workshopar
  • Gymnasiebesök och temadagar
  • Industriforskarskolor
  • Kompetensutveckling
  • Studentprojekt

 

Kontakt

Vill du samverka med oss i någon form? Eller veta mer om vilka möjligheter som finns? 

Mona Tjernberg  samordnare för extern samverkan