Forskarutbildning

Idag har akademin över 80 doktorander som antingen arbetar i den akademiska forskningsmiljön på högskolan eller är företagsdoktorander ute i industrin.

 

Vår forskning spänner över ett brett intervall av vetenskapsområden och utförs av ett stort antal forskare. Vid rekrytering av nya doktorander värderas tidigare erfarenhet från industri och internationella utbildningsmiljöer högt. Forskarutbildning bedrivs inom de tre olika forskarutbildningsämnena datavetenskap, elektronik och innovation och design.

Datavetenskap

Datavetenskap är ett brett ämne som täcker teoretiska och empiriska studier av datorsystem samt design och tillämpningar av dessa system. Datavetenskap behandlar metoder och teorier för datorer och deras användning. Forskarutbildning inom datavetenskap är en del av Inbyggda system. Webbplatsen för inbyggda system.

Elektronik

Doktorandutbildning inom elektronik bedrivs inom områdena sensorteknologi, medicinsk teknik och mikrovågsteknologi. Forskarutbildningen är en del av Inbyggda system. Webbplatsen för inbyggda system.

Innovation och design

Innovation och design är ett brett, tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne som kombinerar områdena informationsdesign, innovationsteknologi och produkt- och processutveckling. Forskarutbildningen är en del av forskningsprofilen Innovation och produktrealisering, IPR. Webbplatsen för IPR.

Mer information

För mer information om forskarutbildningen inom datavetenskap och elektronik kontakta gärna Thomas Nolte . För mer information om forskarutbildningen inom innovation och design, kontakta gärna Anders Fundin .