Forskarskolor

Akademin för innovation, design och teknik har två pågående forskarskolor: ITS EASY och Innofacture.

ITS EASY

ITS EASY är en företagsforskarskola inom inbyggda system där åtta företag och 14 doktorander ingår. KK-stiftelsen är finansiär och menar att det är ”en företagsforskarskola med mycket hög industrirelevans.”

Mer information om ITS EASY finns här.

Nyhetsartikel om ITS EASY finns här.

 

ITS ESS-H

ITS ESS-H är en företagsforskarskola inom tillförlitliga inbyggda sensorsystem som startade 2016 och finansieras av KK-stiftelsen. 

Mer information om ITS ESS-H finns här.

Nyhetsartikel om ITS ESS-H finns här.

 

Innofacture

Innofacture är en företagsforskarskola inom innovation och produktion som är startad tillsammans med åtta av landets största tillverkningsföretag såsom Volvo Construction Equipment (Volvo CE), ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och Fuji Autotech.

Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) finansierar denna forskarskola.Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

Mer information om Innofacture finns här.

Nyhetsartikel om Innofacture finns här.