Forskning inom IDT

Vi har en stor och aktiv forskning i de två forskningsinriktningarna Inbyggda system och Innovation och produktrealisering.

 

En person visar nått på data skärmen för den andra personen.

 

Innovation och produktrealisering

IPR fokuserar utifrån en multidisciplinär ansats på området effektiv och innovativ produktrealisering. Målet är att genom kunskap och samverkan ge stöd till näringslivet att realisera fler idéer och effektivisera utvecklingsarbetet av nya produkter och system.

En del i IPR:s uppdrag är att bygga upp en kunskaps- och kompetensmiljö på högskolan i samproduktion med näringsliv och andra avnämare i regionen. Ett av delprojekten i denna satsning gäller att bygga vidare på den initiala miljö. Arbetet med att utveckla miljön kommer att fortsätta även de nästkommande åren.

Inom området finns  forskarskolan Innofacture.

Webbplatsen för IPR

 

 

Högsta betyg för inbyggda system

Enligt forskningsutvärderingen MER14 fick IDT:s forskning inom området inbyggda system betyget excellent.

Panelen ansåg att det finns en stark samproduktion mellan akademins forskning och näringslivet. Bland annat står det i rapporten att ”IS-gruppen har en utmärkt ställning beträffande samarbete med industriella partners. Baserat på ett långsiktigt, strategiskt samarbete med stora aktörer som ABB och Volvo, driver gruppen många nationella och internationella samarbetsprojekt”.

Representanter från ovanstående företag uttryckte även att ”MDH är nummer ett i Sverige när det kommer till att hitta en akademisk partner inom området inbyggda system.”