Organisation

På IDT finns cirka 250 medarbetare, plus ett femtiotal industridoktorander. Av dem arbetar cirka 40 procent i Eskilstuna och 60 procent i Västerås. Akademin har åtta avdelningar och två forskningsinriktningar.

 

Om IDT

IDT leds av ett övergripande akademiråd/ledningsråd bestående av akademichef, vice akademichef, utbildningsledare, forskningsledare, avdelningschefer, administrativ chef och studentrepresentant. Rådet träffas cirka en gång i månaden. Därutöver träffas akademichef, vice akademichef, forskningsledare, utbildningsledare och administrativ chef regelbundet under året. Kontaktuppgifter till samtliga finns till höger på sidan.

IDT i siffror

  • Drygt 240 medarbetare (exklusive industridoktorander)
  • 37 professorer (varav 8 adjungerade och 8 gästprofessorer)
  • 46 lektorer
  • 8 postdoktorer
  • 39 adjunkter
  • 43 doktorander
  • 22 teknisk/administrativ personal
  • 50 industridoktorander 

 

 

Forskningsområden

IDT har två stora forskningsinriktningar. Under dessa finns forskningsgrupper, övriga forskningsprojekt och forskarskolor. Forskningen styrs av forskningsledare.

Inbyggda System (IS)

Innovation och produktrealisering (IPR)

Vem gör vad?

Här ser du vilka som är programsamordnare respektive ämnesföretreädare på IDT.

Programsamordnare IDT (pdf 24 kB)

Ämnesföreträdare IDT (pdf 38 kB)