Internationalisering

Vi betraktar internationalisering som ett viktigt verktyg för verksamhetsutveckling på organisationsnivå och personlig utveckling på individnivå. Det innebär bland annat att vi samverkar med universitet i olika världsdelar inom utbildning och forskning, samt att vi utvecklar internationella nätverk med ledande lärosäten inom våra ämnen.

Akademin verkar aktivt för att utveckla den internationella rörligheten bland lärare, studenter och administrativ personal i syfte att höja kvaliteten i utbildning och forskning. Vi har utbytesavtal med ett stort antal prestigefulla partneruniversitet runt om i hela världen. Akademin har ett stort utbud av kurser som kan erbjudas med engelska som undervisningsspråk för att bli en mer attraktivt värdinstitution. Dessutom erbjuder vi fyra internationella masterprogram med engelska som undervisningsspråk och mjölighet till dubbelexamen. Inresande studenter ges även möjligheten att skriva examensarbete inom ramen för aktuella ämnesområden.

För att internationaliseringen ska få en ordentlig genomslagskraft måste den genomsyra alla verksamheter på alla nivåer. Utbytesavtal är en viktig del, men absolut inte allt i termer av internationalisering. Internationella nätverk kopplade till institutionens ämnesområden, där respektive lärare, fördjupar sin kompetens, är ett prioriterat område. Liksom deltagande i internationella konferenser med syftet att möta befintliga och internationella partners. Att underhålla relationer och vara en aktivt internationell spelare på arenan, öppnar nya möjligheter till samarbeten internationellt.