Om akademin IDT

IDT, akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i Eskilstuna och Västerås, är en av MDH:s fyra akademier. Här finns drygt 1000 helårsstudenter och cirka 300 medarbetare.

Vi utbildar studenter till bland annat innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Inom vår akademi forskar eller forskarstuderar fler än 100 medarbetare inom bland annat inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och produktrealisering.

Våra lärare och forskare har utbildning och yrkesbakgrund som till exempel civilingenjörer, civilekonomer, psykologer, konstnärer, industridesigners, informationsdesigners, scenografer, skådespelare, musiklärare, lingvister, ergonomer, innovatörer och entreprenörer. Många har erfarenhet från arbete och eget företagande i det privata näringslivet.

IDT arbetar för att samarbetet mellan våra olika ämnen och forskningsområden ska öka. Vi hittar alltfler projekt där vi på olika sätt kan jobba samman över ämnes- och områdesgränser såväl inom utbildning som forskning.

Akademin arbetar i nära samverkan med näringslivet inom både grundutbildning och forskning. Vi har partnerföretag och genomför studentprojekt, examensarbeten och forskningsprojekt med näringslivet som avnämare av resultatet. Vår forskning samverkar med omgivande samhälle på flera sätt, dels med till exempel företagen Volvo CE, ABB Robotics, Ericsson, Scania, CC Systems, Volvo Cars, Bombardier, Alvenius, Deva Mecaneyes, Level 21, Propeller, Vilstagruppen, Stora Enso, Holmen Paper, Robotdalen, Marinen, Riksutställningar och dels med flera universitet nationellt och internationellt, dagstidningar, landsting och förbund med flera.

Vision och strategi

Vår vision

Insiktsfull teknikutveckling för framtidens arbetsliv, en trygg tillvaro och en bättre värld.

Vårt uppdrag

Ändamålsenlig och attraktiv utbildning och forskning inom Inbyggda system och Innovation och produktrealisering som leder till jobb och förnyelse.

IDT:s vision och strategi (ppt 939 kB)