Per Hellström försvarar sin doktorsavhandling i elektronik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2019-12-06
Tid: 13.30
Plats: sal Delta, MDH Västerås.

Per Hellström, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i elektronik, den 6 december, klockan 13.30 i sal Delta, MDH Västerås.

Titel: “Wearable Pedobarography System for Monitoring of Walk Related Parameters”.

Serienummer: 301.

Opponent är docent Helena Grip, Umeå universitet.

Betygsnämnden utgörs av docent Petra Heideken Wågert, MDH, professor Dag Stranneby, Örebro universitet and professor Miguel Ángel Valero Duboy, Universidad Politecnica de Madrid.

Reserv är docent Elisabeth Uhlemann, MDH.

Sammanfattning:

Kostnaderna för sjukvård har ökat de senaste decennierna på grund av att vi lever allt längre. Därför så har forskningen inom personlig hälsomonitorering (PHM) ökat som ett svar på detta. PHM har fördelar såsom mobilitet (monitorering av hälsa på jobbet eller i hemmet), tidig upptäckt av hälsoproblem gör det möjligt att sätta in förebyggande åtgärder för hälsa och reducera kostnaden för sjukvård. Rörelseanalys på människor, med hjälp av till exempel pedobarografi (PBG), är en viktig underkategori av PHM. PBG används för att studera kraftfält som verkar mellan fotens undersida och en uppbärande yta. Analys av gångstil och kroppshållning, utvärdering av proteser och övervakning av återhämtning från skada eller sjukdom är exempel på tillämpningar för PBG.

I överrensstämmelse med detta är syftet för forskningen i den här avhandlingen att utforma, bygga och utvärdera ett trådlöst och bärbart mätsystem som bygger på PBG för övervakning av gångrelaterade parametrar. Övervakning av buren vikt och gånghastighet valdes som tillämpningarna för att utvärdera systemet. Motiveringar för att välja dessa tillämpningar är att det finns en brist på bärbara system för övervakning av vikt under gång och att en möjlig kombination med accelerometrar kan förbättra uppskattningen av gånghastighet. Både gånghastighet och vikt är viktiga faktorer vid uppskattning av energiförbrukning. Ett portabelt system, som uppskattar vikt under gång, möjliggör övervakning av tunga arbetsförhållanden.

De främsta forskningsbidragen inkluderar utformningen av ett mätsystem baserat på PBG med sensorimplementering som ger lång livslängd för sensorerna, flera nya analysmetoder för uppskattning av vikt under gång och en ny analysmetod för gångintensitet som relateras till gånghastighet. Forskningsresultaten visar på att det nya PBG-systemet, i kombination med de nya analysmetoderna, är passande för användning i bärbara system för övervakning av hälsorelaterade gångparametrar.