Installationsföreläsningar

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-04-04
Tid: 09.00
Plats: MDH i Västerås

Torsdagen den 4 april håller professorer, pristagare, hedersdoktorer och medaljörer föreläsningar vid MDH i Västerås. Alla föreläsningar är öppna för alla och kostnadsfria.

Alla professorer som installeras vid Akademisk högtid håller en installationsföreläsning. I år hålls föreläsningarna torsdag 4 april på förmiddagen och följs på eftermiddagen av föreläsningar av mottagarna av Pedagogiskt pris samt Hedersdoktorernas Dag då de nya hedersdoktorerna håller sina föreläsningar.
Alla intresserade hälsas varmt välkomna i mån av plats.