För dig som forskar: Strukturerad informationssökning

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-10-30
Tid: 13.15 - 15.00
Plats: Sal U2-039, Västerås

Vi visar hur du söker information med hjälp av fritext, ämnesord samt citeringar.

Du får även se hur en sökning kan struktureras med hjälp av block och hur den kan dokumenteras för att kunna återanvändas. I första hand demonstrerar vi Web of Science och Scopus, men även andra för deltagarna relevanta databaser kan behandlas.

Bibliotekarierna Sara Landerdahl Stridsberg och Per Nyström håller i seminariet.

Seminariet följs av en timmes workshop för den som vill.

 

Anmälan

Skicka din anmälan till biblioteket.forskarservice@mdh.se

Max 20 deltagare per tillfälle. Skriv vilket/vilka seminarium/er du vill gå på och vilken ort anmälan avser.