Akademisk högtid

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-04-05
Tid: 16.30 - 17.30
Plats: Västerås konserthus

5 april 2019 arrangeras Akademisk högtid för att hedra högskolans nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Installationsföreläsningar sker vid MDH i Västerås torsdag 4 april. Både Akademisk högtid och föreläsningar är öppna för allmänheten.

Vid Akademisk högtid promoveras högskolans nya doktorer samt högskolans nya hedersdoktorer. De professorer som anställts de senaste två åren installeras. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och MDH:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne. 
Akademisk högtid arrangeras den 5 april i Västerås konserthus. Gäster som ska närvara vid ceremonin är välkomna från kl. 15.50. Publiken ska ha intagit sina platser 16.20, ceremonin börjar kl.16.30.