IDT kalendarium

 • Marcus Jägemar, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 18 oktober klockan 13.15 i sal Beta, MDH Västerås.

 • Dag för att öka ungas intresse för teknik

  23 okt 2018 | Konferenser och evenemang

  Den 23 oktober bjuder MDH och ABB in till Teknikdagen 2018, för att öka ungas intresse för teknik. Cirka 150 gymnasielever från ABB industrigymnasium och Rudbeckianska skolan kommer att delta under dagen som bjuder på inspirationsföreläsningar och interaktiva workshops.

 • I år har Innovationsprogrammet funnits på MDH i 20 år. Torsdagen den 25 oktober 2018 uppmärksammar högskolan detta med konferensen ”The future of innovation”.

 • Peter Sjögren, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design, den 25 oktober klockan 13.15 i sal Filen, MDH Eskilstuna.

 • Vi visar vi hur man på ett strukturerat sätt söker information med hjälp av fritext, ämnesord och citeringar i Web of Science och Scopus.

 • Vi visar vi hur man på ett strukturerat sätt söker information med hjälp av fritext, ämnesord och citeringar i Web of Science och Scopus.

 • I detta seminarium visas det arbetsbesparande referenshanteringsverktyget EndNote som handskas med praktiskt taget alla förekommande referenssystem.

 • I detta seminarium visas det arbetsbesparande referenshanteringsverktyget EndNote som handskas med praktiskt taget alla förekommande referenssystem.

 • Vi visar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer. Dessa kan sedan användas för att skaffa dig en överblick av ett forskningsområde.

 • Per Erik Strandberg försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

  13 nov 2018 | Disputationer och licentiatseminarier

  Per Erik Strandberg, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 13 november klockan 13.15 i sal Zeta, MDH Västerås.

 • Vi visar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer. Dessa kan sedan användas för att skaffa dig en överblick av ett forskningsområde.

 • ”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga?

 • ”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga?

 • Jämställd forskningsfinansiering

  26 nov 2018 | Konferenser och evenemang

  Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

 • Vad är en datahanteringsplan, och borde du ha en? Hur uppnår jag god versionshantering? Var finns säkra lagringsytor? Hur beskriver jag data?

 • Vad är en datahanteringsplan, och borde du ha en? Hur uppnår jag god versionshantering? Var finns säkra lagringsytor? Hur beskriver jag data?