• Utbildning inom hälsa och välfärd

    Läs till beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska eller socionom. Vi erbjuder även ett antal specialistsjuksköterske-, magister- och masterprogram.

 

Välkommen!

Du som är intresserad av utbildning, forskning och samverkan inom hälsa och välfärd, är varmt välkommen att kontakta oss.

På akademin studerar ca 3 000 personer inom arbetslivsvetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och/eller vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Anna Letterstål , akademichef
Mer information om akademin

Läs en kurs

Vi erbjuder ett flertal kurser på såväl grund- som avancerad nivå: Sök kurser i utbildningsdatabasen