Utbildning på masternivå med inriktning mot psykisk hälsa och återhämtning

Nu kan du som har specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård bredda din kompetens genom en utbildning på masternivå med inriktning mot psykisk hälsa vid Mälardalens högskola.

En förändrad syn på psykisk ohälsa kräver nya kunskaper och färdigheter

Den psykiatriska vården har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Allt fler patienter vårdas idag inom öppna vårdformer, och begrepp som återhämtning, personcentrering och brukarmedverkan betonas i såväl forskning som styrdokument.

En nordisk masterutbildning med fokus på dialog och samarbete

För att möta detta behov har Mälardalens högskola tillsammans med Arcada University of Applied Science i Helsingfors och NTNU Gjövik utvecklat ett gemensamt kurspaket, Nordic Master´s Degree Programme in Dialogical and Collaborative Approaches to Mental Health and Recovery (NordMaD).

Om du är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och har magisterexamen i vårdvetenskap kan du nu läsa dessa kurser som del i en masterutbildning i vårdvetenskap vid MDH.

Särskild behörighet: Filosofie magisterexamen med huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Ansökan

Ansökan sker senast 18 april 2017. Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka den tillsammans med ditt examensbevis, legitimation, språkkunskaper och arbetslivserfarenhet till: 

Lena Wiklund- Gustin, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås.

​Ansökningsblankett. (pdf 148 kB)

För dig som student innebär detta rent konkret att du utöver NordMaD-kurserna också söker till kurser inom MDH:s ordinarie masterprogram för att på så vis uppfylla kursfordringarna för en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. NordMaD-kurserna bedrivs som en kombination av webbaserat lärande och intensivveckor och du träffar då studenter från de övriga lärosätena. En förutsättning för dessa kurser är att NordMaD-programmet erhåller extern finansiering för studenternas resor och boende.

Liksom MDH:s masterutbildning ges även dessa kurser på engelska. Mer information om kurserna hittar du här .