Utbildning som leder till jobb

För flertalet av utbildningsprogrammen inom hälsa, vård och välfärd är arbetsmarknaden god – till och med mycket god – både för nyutexaminerade idag och enligt prognos fram till år 2017 (SACO:s rapport). Genom att satsa på att utbilda dig inom hälsa, vård och välfärd har du goda förutsättningar för en bra start på din nya yrkeskarriär.

Här kan du läsa mer om våra program och kurser.

Passa på att vidareutbilda dig genom att läsa en kurs inom något av följande ämnen:

  • Folkhälsovetenskap
  • Fysioterapi
  • Medicinsk vetenskap
  • Psykologi
  • Socialt arbete
  • Sociologi
  • Vårdpedagogik
  • Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Sök kurser i kursdatabasen